„Když chcete, vědomě rozvíjet svůj osobní potenciál, talent“¨
„Když chcete žít tvořivý a naplněný život“

Perly mají v sobě zvláštní magii, přitažlivost. Hedvábná, lesklá kulička ukrytá v lastuře. Vzácný a obdivovaný klenot. Podle starověkých bájí přinášejí bohatství, štěstí a lásku.

Jak vzniká pravá perla?

Perlorodky žijí v hlubinách moří a řek. Mají tělo ukryté v lastuře. Dostane-li se dovnitř třeba jen nepatrné zrnko písku, je obalováno perletí. Tak vzniká perla. Vylovit opravdovou perlu není snadné. Znamená to ponořit se do hlubin. Ne každá perlorodka však skrývá v sobě perlu.

„Talent je perla“, můj přístup k osobnímu rozvoji

Cesta perly je pro mne symbolem životní cesty. Ukazuje mi, jak řešit vnitřní otázky osobního a profesního růstu, zrání. Pokud toužím prožít naplněný a bohatý život, znamená to:

  • opouštět cestu „nejmenšího odporu“, pohodlí a komfortu,
  • zvědomovat si, co mě znepokojuje, ruší či opakovaně rozčiluje v každodenní realitě,
  • uvědomit si, že nepomáhá stěžovat si, předat „vinu“ na někoho jiného, označit problém za neřešitelný, odložit ho „na zítra“ nebo přesvědčit sama sebe o jeho malém významu a zapomenout na něho.

Chci-li „vylovit perlu“, znamená to:

  • nalézt a projevit své skutečné kvality, talenty, silné stránky
  • dát přednost píli před odkládáním, odpovědnosti před pohodlností, síle před slabostí…
  • odhodlat se vykročit bez ohledu na případné překážky.

Vědomé kvality, sebevědomí, skutečnou hodnotu nám dává prožitý osobní příběh. Opravdovost není ukrytá v „perlách, které se uměle vyrábějí“. Lze je získat úsilím. Takovým jaké vynakládají lovci perlorodek při nekonečném potápění se do mořských hlubin. Hledají mezi tisíci mušlí tu, která v sobě skrývá perlu. Nevěřím, že v v osobním rozvoji lze objevit „mechanismus výroby umělé perly“, Nelze si zkrátit cestu ani ušetřit námahu. Vnitřní perlu nelze koupit, je zapotřebí ji získat…

Development centrum = Individuální ENNEAGRAM = Emoční Inteligence

Registrovat se můžete zde:

Zanechte mi vzkaz

You must be Přihlášen jako Přidat příspěvek.