„Když chcete, aby řešili problémy společně a samostatně“

Jednou z mých vášní je facilitační práce s celými týmy na jejich vlastním fungování. Věřím, že každý z nás si do skupiny přináší představy, očekávání, nadšení i zklamání. Přesto, že tato mnohdy „osobní“ rovina, nebývá oslovována, zvědomována, silně působí a mnohdy řídí celé naše fungování. Facilitace bývá cestou, jak oslovit tuto rovinu a přizvat různorodost (diverzita), ke společné kreativní tvorbě. Je to způsob, jak oslovit konflikty, rozpory a přivést je na světlo. To pak přispívá k většímu porozumění, tím k lepšímu fungování, v konečném důsledku ke snažšímu dosažení společných cílů.

alena-13

  • Když společně rozhodujete a řešíte pracovní situace a problémy
  • Když se točíte v „bludném kruhu“ nebo cítíte „dusno“ ve skupině
  • Když chcete, aby se Vaši lidé více podíleli na inovativních postupech
  • Když chcete, aby Vaši lidé přicházeli s neotřelými nápady a návrhy
  • Když chcete zvyšovat jejich zájem a odpovědnost

alena-15

  • Schopnost připravit a realizovat workshop, dosáhnout cíle
  • Umění pracovat se skupinou při workshopu, vést dialog
  • Laskavé zacházení s emocemi a konflikty ve skupině (odstup a empatie)
  • Znalost techniky facilitace (tvořivé, analytické, rozhodovací,..)
  • Umění přenést výstupy z workshopu do praxe