Pokud stojíte v čele skupiny, vedete projekt či společnost, koordinujete, plánujete, delegujete, rozhodujete a určujete směr, těm, kteří jdou s vámi. Máte odpovědnost, staráte se a ovlivňujete výsledky práce ostatních. Chcete uspět v rychle se měnícím prostředí. Zvažujete do jaké míry je úspěch záležitostí osobní disciplíny a dobrých, podporujících se vztahů a do jaké míry o něm rozhoduje vaše schopnost diplomacie, flexibilita, jasnost záměru…

alena-13

  • Když chcete posílit schopnost směřovat a inspirovat lidi kolem sebe
  • Když hledáte způsoby, jak efektivněji vést, aby vás práce opravdu naplňovala, motivovala
 a dosáhli jste díle s větší jistotou
  • Když přemýšlíte o tom, co dělá leadera leaderem

alena-16

  • Uklidit si, v sobě, čistit si hlavu od zbytečných myšlenek a obav
  • Neplýtvat energii a dát ji tam, kde to má smysl, vybírat si
  • Umět se lépe rozhodovat a zaměřit se na důležité
  • Nebát se a žít, užívat si života a práce (tvorby)
  • Obklopovat se lidmi, kteří podporují a které podporuji já (důvěřovat)
  • Zvládnout konflikt bez násilí a objevit jeho skrytý potenciál

 

osobni business

perla

facilitace

 

koucink