SÍLA OSOBNÍHO VLIVU aneb JAK ZTRÁCÍME A ZÍSKÁVÁME VLIV VE SKUPINĚ

Disponujeme obdivuhodnými schopnostmi, jak se vypořádat s různými životními a pracovními výzvami. LEADERSHIP znamená tyto schopnosti rozpoznávat a učit se s nimi účinně zacházet  v různých kontextech a situacích. Právě to, jak se rozhodujeme, určuje, jak uspějeme a zda jmít autoritu při dosahování náročných cílů v dlouhodobém horizontu.

Pokud stojíte v čele skupiny, vedete projekt či společnost, koordinujete, plánujete, delegujete, rozhodujete a určujete směr, máte MOC.  Zároveň máte odpovědnost, staráte se lidi a ovlivňujete jejich jednání. Úspěch v rychle se měnícím prostředí je dát tím, jk vědomě s tomto mocí zacházíme. Zvažujete do jaké míry je vliv záležitostí osobní disciplíny či je postaven na schopností vytvářet vztahy? aZajívá vás do jaké míry do jaké míry o něm rozhoduje vaše schopnost diplomacie, flexibilita, jasnost záměru? Na otázky kolem moci a vlivu ve skupině bude odpovídat worksop POWER TO LEAD.

alena-13

  • Když jste leadr či manažer, vedete skupinu či firmu, za kterou cítíte odpovědnost a chcete efektivněji uplatňovat svůj vliv, udržet si schopné kolegy
  • Když chcete efektivněji zacházet se svojí mocí, posílit svůj nadhled v tomto směru
  • Když chcete vědoměji směřovat a inspirovat lidi kolem sebe
  • Když přemýšlíte o tom, co dělá leadera leaderem a jakých omyilů se vyvyrovat

alena-16

  • Osvojíte si postupy a techniky, jak být pro své kolegy a nadřízené respektovanou autoritou.
  • Seznámíte se s tím, co tvoří zdroje vlivu, („rank“ tj. privilegia, kterými disponujeme)
  • Uvědomíte si, jak se sféry vlivu mění v různých situacích a co nás skutečně ovlivňuje
  • Naučíte se větší flexibilitě ve využívání svých silných stránek
  • Naučíte se lépe zvládat situace, ve kterých se vám vlivu nedostává a cítíme se znevýhodněni („v koutě“)
  • Naučíte se lépe vnímat, jaké má vaše konkrétní chování dopad na ostatní a pracovat s tím

 

 

osobni business

perla

facilitace

 

koucink