„Když jste se ocitl/a v „bludném kruhu“ a přijmete podporu, nadhled „parťáka“ na své cestě“

Ráda budu Vaším průvodcem, koučem, na cestě k vyšší výkonnosti či za dosažením náročných cílů. Mnohdy cítíme, že nevyužíváme plně své možnosti, svůj potenciál. Brání nám v tom naše předsudky, strachy, minulé špatné zkušenosti aj., přesto bychom to rádi změnili. Jindy přemýšlíme kudy dál v pracovním či osobním životě a potřebujeme „přítele“, někoho s nadhledem, se kterým bychom na tom pracovali.

To jsou nejčastější důvody, kdy  mě druzí jako profesionálního kouče vyhledávají.

Vedle individuálního koučování pracuji se skupinami či tými na jejich cestě k lepšímu a účinnějšímu fungování (a to jak v komerční tak i v neziskoví sféře).

alena-13

 • Když pracujete na zlepšení komunikačních a leaderských dovedností?
 • Když se chcete  dále rozvíjet a svůj život, prožívat naplno
 • Když hledáte odpověď na důležité otázky (vlastní motivace a spokojenost, jak správně naložit s budoucností aj.)
 • Když chcete nalézt jistotu při hledání správných řešení?
 • Když si nevíte rady s něčím (ať už v pracovním či soukromém životě
)
 • Když zažíváte (vnitřní) konflikt, rozpor, který vám bere mnoho energie a nedává spát…

pak by pro vás mohlo být užitečné setkání koučem a práce s ním…

alena-14

 • Uvolňuje potenciál, který zatím „spí“ a energii
 • Zvyšuje spokojenost v práci, v osobním životě, ve vztazích
 • Umožňuje najít vlastní cestu, řešení
 • Odstraňuje překážky v práci, v životě
 • Zkracuje a zefektivňuje cestu k vytřenému cíli
 • Přináší nadhled a vybřednutí z „bludného kruhu“