„Když uvažujete o nějaké změně ve své kariéře.“
„Když chcete vytvářet či rozvíjet vlastní byznys, podnikání.“

Mění se doba i byznys. Za většinu velmi rychlých změn mohou faktory mimo naši kontrolu: recesy, zeštíhlující globální konkurence, životní prostředí, aj. Rychlé a časté personální změny jsou důsledkem toho. Vědomě si budovat a rozvíjet kariéru, podnikat může každý z nás. Znamená to přijmout odpovědnost za své uplatnění se na dnešním trhu práce a také rozvíjet „podnikatelské myšlení a jednání“.

Mnohdy ovšem právě tyto způsoby myšlení můžeme postrádat. Jak tedy přemýšlet o nepřehledné a nejasné budoucnosti? Jak dát věcem a událostem strukturu? Jak se udržet „v kurzu“ a být konkurenceschopna?  Jak pracovat s tím, co mohu ovlivnit a netrápit sebe (ani druhé) tím, co změnit nelze? Rychle se měnící prostředí nás učí neustále přehodnocovat své modely a zvyky fungování.

alena-11
 • Dozvíte se, na co zaměřovat pozornost, abyste dokázali snadno
  a rychle přehodnocovat své „byznysové či kariérové  plány“
 • Vytvoříte si svůj „Osobní byznys plán“
 • Najdete účinné cesty osobního marketingu
 • Sestavíte si verbální vizitku pro případ setkání s „obchodním partnerem“
 • Přijdete na to, co sdělit o sobě během 60 sekund a čím zaujmout
 • Dosáhnete toho, aby druzí věděli, co umíte a Vy jim to mohli dokázat.
  Nemohou vědět, že „to“ umíte…..dokud nezískáte příležitost sdělit „to“!!

alena-12

 • Stanovování cílů a priorit
 • Typologie aneb jak se vyznat v lidech
 • Styly vedení: Autorita a ovlivňování („Být v čele skupiny“)
 • Přímá komunikace
 • Zpětná vazba – pochvala, kritika
 • Pracovní motivace, motivační a rozvojové rozhovory
 • Řešení krize pracovních výkonů
 • Delegování: kontrola a podpora
 • Manažerské koučování
 • Efektivní prezentace
  jak pracovat se sděleními, s emocemi ve skupině,  jak ovlivňovat a prezentovat v době, které je typická tím, že jsou lidé zahlcováni různými a často protichůdnými informacemi
 • Moderace a facilitace pracovních porad