Pár slov k referencím na úvod.

 

sablona

Katka, senior trenér

Nesmírně oceňuji to, že Alena je v každém okamžiku vzorem toho, o čem mluví – kouč v tom nejčistším slova smyslu. Svým vystupováním mi ukázala mnohem jasněji další směr v mé životní kariéře – cestu kouče.

sablona

Jana, podnikatelka a majitelka společnosti

Náš tým prošel s Alenou Jáchimovou rozsáhlým školením v oblasti prodejních technik, prezentačních schopností, vyjednávání o ceně, management, řízení a vedení lidí. Velice jsme ocenili profesionální přístup, všechny poznatky a dovednosti jsme ihned využívali v praxi. Školení bylo velice přínosné, během 3 let se náš obrat zdvojnásobil a naše firma se nasměrovala na růst, podařilo se nám získat velice výnamné klienty, také jsme vyhráli ve výběrovém řízení na velice zajímavého a silného dodavatele, získali jsme exkluzivní smlouvu o dodávkách produktů v ČR.

Alena dokáže vystihnout slabá místa v týmu a díky školení a tréninkům posunout celý tým dopředu. Také jsme ocenili vynikající koučovací schopnosti, které jsme zejména využili v krizových situacích, které nám Alena také pomáhala řešit. Rozhodně doporučuji spolupráci s Alenou.

sablona

Petr, obchodní ředitel

Do programu koučování jsem vstoupil ihned po svém nástupu do funkce. Vzhledem k tomu, že bylo nutné při mém nástupu řešit mnoho ožehavých témat včetně personálních řešení od samého začátku byl tento program pro mě velmi přínosný. Postupně jsem od jednotlivých témat přechzel za spolupráce paní Jáchimové k řešení globálních témat a řešení strategie rozvoje řízení lidských zdrojů, ale i rozvoje vlastní osobnosti. V tomto směru koučovací program maximálně naplnil má očekávání a velmi mi pomohl.

sablona

Vlasta, manažerka

Velmi dobře hodnotím způsob vedení koučovacích rozhovorů a vizualizaci, používání neotřelých příměrů, příkladů mimo bankovní praxi, nadhled. Nenásilným způsobem pomáhá koučovanému utřídit a nastavit priority a hodnoty a to jak  v oblasti pracovní, tak v osobním životě. Zjednodušuje zdánlivě složité situace a případy tím, že je pojmenuje konkrétně.