S kolegyní Irenou Konečnou jsme připravili nový interaktivní workshop na téma „Power to lead“, na který vás zveme.

 

O čem bude workshop Power to Lead?

Zacházení s mocí je základem úspěchu nejen v roli leadra, ale i v běžném životě při jednání v rodině, ve škole nebo s kamarády. Jen člověk, který zachází se svými silami vědomě ve prospěch sebe i druhých, může naplňovat svůj potenciál beze zbytku. Zvlášť ve vedoucí roli, kdy je vliv našich slov a činů silnější, je důležité si svoji sílu uvědomovat a usměrňovat. V naší kultuře je moc často spojována se svojí temnou stránkou: manipulací, zneužíváním v různých podobách, což nám občas brání uplatnit svůj vlastní vliv.

Program je koncipován jako třídenní denní workshop a v rámci něj bude také

 • test DPI (Diamond Power Intelligence) a
 • individuální konzultace.

Všechny aktivity na sebe navazují.


Harmonogram workshopu:

 • První den je zaměřen na individuální práci se svými zdroji moci.
 • Druhý den se zaměřuje na práci s mocí v roli leadra a rovnováhu mezi využíváním moci k něčemu nebo proti něčemu/ někomu.
 • Test DPI (Diamond Power Intelligence) je nástroj díky kterému získáte informace o svém vlivu, skutečném dopadu vašich slov a činů.
 • V individuální konzultaci budete moci svým výsledkům dobře porozumět a díky nim si uvědomit, jaké změny můžete udělat, abyste snáze dosahovali svých cílů a získali větší sílu v roli, kterou zastáváte.
 • Třetí den workshopu vám ukáže konkrétní cestu, jak plánované malé kroky uvést hned do praxe.

 

Proč byste měli workshop Power to Lead absolvovat?

 • Celý program je prakticky orientován na malé kroky, které vedou k velkým změnám
 • Osvojíte si postupy a techniky, jak být pro své kolegy a nadřízené respektovanou autoritou
 • Seznámíte se s tím, co tvoří zdroje vlivu, („rank“ tj. privilegia, kterými disponujeme)
 • Uvědomíte si, jak se sféry vlivu mění v různých situacích a kontextech, co nás skutečně ovlivňuje
 • Naučíte se větší flexibilitě ve využívání svých silných stránek
 • Naučíte se lépe zvládat situace, ve kterých se vám vlivu nedostává a cítíte se zatím znevýhodněni
 • Naučíte se vnímat, jaké má vaše konkrétní chování dopad na ostatní a pracovat s tím

 

Kdy?

V pátek 26. dubna 2021

 

V kolik hodin?

Od 9 do 16.30 hodin 

 

Kde? 

Online světe s splikací ZOOM
Mapa zde

 

Registrujte se zde