„Když se cítíte pod stresem, unavení a nechcete dospět k syndromu vyhoření“

„Když se chcete stát pružnější při řešení různých životních situací či problémů“

„Když chcete posilovat zdravou sebedůvěru a cítit se šťastnější“

2 sebezkušenostní workshopy a 3 kreativní dílny po dobu 8 měsíců. Společně budeme sdílet svůj přistup k „osobnímu štěstí“. Budeme pracovat s vlastní energií, vnitřní sílou a uplatňovat své silné stránky v širším kontextu. Zaměříme se na situace z vaší praxe, které nás vyvádějí z rovnováhy, na situace, ve kterých potřebujeme vnitřní sílu a rozvahu. Mým záměrem je inspirovat, jak vést tvořivější, vyváženější a naplněný život postavený na (sebe)důvěře.

Program je zaměřen na  SELF – MANAGEMENT, rozvíjí tři schopnosti.

Sebepoznání. Naše pozornost je směřována na poznání sebe sama: jak dosahuji cílů, záměrů, čím si získávám sympatie a podporu druhých, jak mě ovlivňují emoce a jak řídí mé rozhodování. Co se mnou dělá strach a nejistota, co mi pomáhá opět získat zdravou (sebe)důvěru.

Sebemotivace. Prozkoumáte své zdroje: v čem se odlišuji/vynikám, jaká vlastnost/dovednost mi pomáhají překonávat těžká období, čeho si na mě ostatní váží, jak jsem na tom s energií? A kromě jiného si také sestavíte svůj tým fanoušků!

Seberegulace. Nejsme ovlivněni věcmi takovými, jaké jsou, ale tím, jak je vnímáme. Zaměříme se na to, jak měnit své návyky, postoje tam, kde už nám nepřináší to, co chceme. Vyzkoušíte si, jak pracovat s tlaky, stresem, myšlenkami a tělem. Zaměříte se na konkrétní situace z vašeho života/praxe, které vyžadují jiný způsob či formu jednání, abyste se v nich cítili lépe a dosahovali spolupracující reakce tam, kde o to stojíte.

Forma workshopu. Zážitková. Sebezkušenostní cvičení, vzájemné sdílení a diskuze. Zdroje: principy, techniky, metody a prvky NLP, systemického koučování a sebekoučování, emoční inteligence a oceňujícího leadershipu.

 Co získáte?

  • Uvědomíte si, co je pro vás skutečně důležité.
  • Získáte tipy, náměty a jednoduché nástroje, jak ještě lépe využívat možnosti, příležitosti a své osobní kvality.
  • Pochopíte, jak využívat vnitřní zdroje, jak s nimi pracovat, neplýtvat a obohacovat svůj život i životy druhých.
  • Odpočinete si a načerpáte energii.
  • Možná získáte nové přátele…

 

Chcete-li, zaregistrujte si svoje místo zde:

 

Ukázky štěstí…

STESTI-1

„Štěstí mi dalo hrozně moc. Poznání dalších úžasných lidí, zastavení a uvolnění. Velký příliv energie a pozitivního myšlení. Často vzpomínám na relaxaci, malování a tancování. Dá se říct, že to odstartuje v člověku i určitou změnu. Myslím si, že i mě to dovedlo k určitým životním změnám.“

Alice, manažerka

 

STESTI-2

„Workshop Štěstí ve vlastních rukou mi velmi pomohl, v době ,kdy jsem byla hodně vyhořelá, neměla jsem energii, dokonce jsem  měla malou sebedůvěru v sebe a v to co věřím. Poznala jsem na workshopu úžasné lidi, kteří mají nejen úsměv na rtech, ale i v srdci. Nikdo jsme tam nic nehráli, dokázali jsme být sami sebou a vzájemně si pomáhat nacházet štěstí. .-)))  a to všechno s námi krásně prožívala naše úžasná „ Lektorka“

Lenka, trenérka prodejních dovedností

 

STESTI-3

„Odcházela jsem s tím, že první, co musím udělat, je zavolat mému staršímu synovi. Je zajímavé, že jsem nemusela zvednout telefon, ale on přišel za mnou. Věřím, že je něco mezi nebem a zemí, co nám pomáhá. Uvědomila jsem si, že vše v mém životě je v pořádku a že se i vše nepříjemné a složité „v dobré obrátí.“ Zbytečně jsem řešila věci, které jsem řešit nemusela, které mě „ubíjely“ a braly mi energii. Mám skvělou rodinu, na kterou se mohu vždycky spolehnout.“

Zdeňka, manažerka

 

STESTI-5

„Zastavení se, na které normálně nemáme čas a je možné si zde udělat pořádek v sobě samém. Čas, kdy můžeme vnímat odlišnosti a zároveň podobnosti ostatních a přemýšlet, co my sami vlastně chceme… Setkání s jinými lidmi a pohledy, uvědomění si, že to každý má jinak… Hodně silný zážitek skupinová kresba, velká sebereflexe, která ve mne zůstala doposud.“

Ingrid, lektorka a koučka

 

STESTI-4

Je to několik hodin relaxace, příjemné prozkoumávání sebe sama, super zpětné vazby a sounáležitosti s ostatními. Je to o hraní, odpočívání, klidu i o akci! Je to balzám pro duši, štěstíčko….

Monika, lektorka a koučka

 

 

Zanechte mi vzkaz

You must be Přihlášen jako Přidat příspěvek.