„Když chcete lépe poznat sami sebe, své možnosti.“

„Když chcete spoluvytvářet svět kolem sebe.“

„Když ovlivňujete druhé lidi a uvědomujete si, že jsou součásti vašeho úspěchu a neúspěchu.“

„Když chcete ve svém životě větší svobodu a více radosti.“

 

icflogo07

Specifický výcvik koučovacích dovedností a vedení koučovacích rozhovorů:
4 moduly

1/ Modul „KOUČINK jako proces.“ Co je a není koučování? Kompetence profesionálů v koučování. Koučování jako efektivní manažerský nástroj: tlačit, táhnout, podporovat. Agenda kouče. 3 dny (začínáme  4. až 6. říjen 2018)

2/ Modul „VNÍMÁNÍ A PODPORA klienta v procesu změny.“ Autenticita. Rozvoj sebeuvědomění kouče. Podpora klienta, který prochází změnou („5 změnových stavů“). Pokročilé koučovací techniky a nástroje (dle zaměření účastníků). 3 dny (9. až 11. listopad 2018)

3/ Modul INTEGRÁLNÍ PŘÍSTUP a podpora v dlouhodobém transformačním procesu.“ Raport – vytváření atmosféry důvěry a blízkosti v dlouhodobém koučovacím vztahu. Podpora klienta v dosahování cílů a budování nových návyků. Hodnotové systémy – klíč k dlouhodové vnitřní motivaci lidí a týmů. Role manažera a budování koučovací kultury. Individuální akcní plány. 3 dny (6. až 8. prosinec 2018)

4/ Modul „CHALLENGING COACHING a akreditace.“ Podpora vs. výzva – Challenging Coaching jako proces. Nestandardní postupy zaměřené na podporu klienta v dosahování cílů. Superviza, mentoring a závěrečná zkouška pro zájemce o akreditaci. 1 den (leden/únor 2019)

Komu je výcvik určen?

 • Lidem, kteří mají zájem o rozvoj vlastní tvořivosti, dovedností přímé komunikace s jednotlivci, skupinami nebo chtějí umět lépe zacházet s překážkami v procesu organizačních či životních změn.
 • Vycvik je vhodny pro lidi se zájmem o práci na sobě samých, na svých vztazích a o práci s vysoce motivovanými týmy
  v organizacích. Uplatníte poznatky jako vedoucí pracovníci, projektovi manažeři, poradci, lektoři či pedagogové.
 • Program je zároveň hluboce transformační – poskytuje mnoho prostoru, náhledů a technik pro práci na svém osobním
  a osobnostním růstu
  (odkrývá silné stránky, vědomuje jak s nimi fluidně zacházet a mít vliv na své okolí).

Co získáte?

Učit se koučovat znamená následovat proces s uvědoměním. To vyžaduje všímavost, sebedisciplínu, tvořivost, flexibilitu
a houzevnatost. Základní výcvik rozvíjí klíčové dovednosti a meta dovednosti koučovaciho přístupu podle standardů a kompetenčního modelu Mezinárodní organizace koučů (ICF).

Absolvování výcviku poskytuje vzdělávní v oblasti koučování, které opravňuje ucházet se o ACC certifikaci (ICF).

Výcvik přináší detailní vhled do problematiky koučování a sebekoučování, získáte základní praktické zkušenosti s koučinkem, techniky a nástroje okamžitelně využitelné v praxi.

Oba lektoři jsou vám také k dispozici mezi jednotlivými moduly.

Kdo vede výcvik? 

Lektor a odborný garant programu Ing. Jan Hruška využívá zkušenosti získané při vedení vlastní společnosti, z celé řady špičkových tréninků, kterými prošel doma i v zahraničí. Jan působí jako metodický garant jednoho ze sedmi světových „ohnisek“ pro využití nástroje Online PeopleSCAN a rozvoj oblasti Spirální integrální dynamiky. Je členem řady odborných organizací, v letech 2008-2012 pracoval jako člen předsednictva CAKO – České asociace koučů, v letech 2005-7 a 2014-16 působil jako president a vice president sdružení pro zážitkové vzdělávání PSZV.

Lektorka managementem a osobnostniho rozvoje, certifikovaná koučka, členka Mezinárodní organizace koučů (ICF), facilitátorka
s dlouholetou praxi v organizacích Mgr. Alena Jáchimova, ACC: „Koučovacim přístupem jsem začala pracovat s obchodními reprezentanty v roce 2000. Brzy jsem se přesvědčila, jak koučovani muže byť účinné v oblasti motivace a výkonnosti. Dnes těžiště mě činnosti spočívá v koučovani manažerů a podnikatelů.“

Jak probíha výcvik?

 • Zakladni výcvik využívá rozmanité způsoby osvojování si poznatku. Kombinuje práci ve velké skupině (výklad a diskuze, ukázky, cvičeni a praktikování, sdílení zkušenosti) s práci v malých skupinách účastníků. Program je založen na zažítkovem učení se.
 • Individualni práce účastníků podporuje implementaci poznatku a zkušenosti do praxe.
 • K intenzitě učení přispívá trénink a zpětná vazba. Součásti výcviku je také scházeni se a sdílení v malých skupinách účastníků.

Kolik za výcvik zaplatíte? 

4 moduly, písemné materiály (skripta), podpora lektorů mezi moduly, písemná zpětná vazba k závěrečné práci (esej): kurzovné se dozvíte osobně, zavolejte či si domluvte schůzku.

Chcete-li, zaregistrujte si svoje místo zde:

Jak získat ještě více informaci?

 • Jednoduše napište vzkaz nebo zavolejte (kontakt), případně se domluvíme na nezávazné informativní schůzce.
 • Zazijte koučovani na vlastní kůži. Rezervujte si ochutnávkovou hodinu s Alenou mezi čtyřma očima.
 • Přečtete si o koučovani v rubrice „Můj deník“.
 • Prijdte na inspirativní setkání „Koučovani: večer otázek a odpovědi“, od 18:00 hodiny v rubrice „Aktuality“

Zanechte mi vzkaz

You must be Přihlášen jako Přidat příspěvek.