ZMĚNY. Ano, na první pohled se zdá jednodušší se změnám vyhýbat, ignorovat je a tvrdošíjně trvat na původních zaběhlých pořádcích. Ukážu vám však, jak se dá tréninkem a nadhledem dosáhnout vnitřního hrdinství a ze všech, ať už plánovaných, či neplánovaných, změn vytěžit pro sebe výhody a radost.

„Neexistuje něco jako nespravedlnost; vím, že žijeme naše životy, abychom se učili a bavili. Přitahujeme si k sobě problémy, abychom si na nich zkoušeli své síly… Kdybych neměli tyto problémy, měli bych jiné, které by představovaly stejnou výzvu.“ R. Bach

 

Jak se vyrovnat se změnami, které k nám přichází.

Co vám akce přinese?

    • posílíte svoji schopnost rychleji vládnout (nečekanými) změnami, které do života přichází
    • získáte nadhled a „návod“, jak s nimi pracovat
    • neztratíte pevnou půdu pod nohama a poradíte si i tam, kde jsou jiní paralyzovaní strachem či „zaseklí“ v tvrdošíjném odmítání změny
    • zjistíte, že změny v našich životech jsou naprosto normální a že úspěch se měří právě tím, že se naučíte na změny rychle reagovat a brát je jako přirozenou součást každodenní praxe

O čem to bude?

  • fáze života – jak měníme svět a jak svět mění nás (úvod do teorie změn)
  • jak změny vstupují do života a proč se máme tendenci některým z nich bránit
  • pět bran, které jsou na cestě životních a pracovních výzev
  • rozhodování – zóna „pohodlí“ a zóna „učení se“
  • proč někdy panikaříme, jdeme do odporu či se vrháme po hlavě do nových věcí
  • princip zisků a ztrát
  • strach ze selhání, sebekritika, sabotéři a (vnitřní) spojenci
  • sbírání odvahy aneb jak vyzrát sám nad sebou

Kdy: 9. září 2018, pátek od 9:00 do 16:30 hodin

Další setkání: semináře konané ve spolupráci se společnosti TOP Vision