KRITIKA: 11 kroků, jak účiněji říkat druhým, co po nich chceme (2. část)

KRITIKA: 11 kroků, jak účiněji říkat druhým, co po nich chceme (2. část)

posted in: BLOG | 0

Jak tedy účinně poskytovat informace druhým o tom, co mají změnit či zlepšit, jak podávat tzv. ROZVOJOVOU zpětnou vazbu?

 1. Čím dříve, tím lépe.  Neveďte druhým účetnictví. Pokud se vám něco nelíbí, chcete něco jinak, řekněte to hned teď. Maximálně se 3krát zluhoka nadechněte. Zformulujte si to, co vám vadí a řekněte, co byste rádi místo toho.
 2. Buďte konkrétní, pracujte s fakty: Domluvili jsme se, že kompletní zprávu dostanu dnes do 10:00 hodiny. Zprávu jsem dostal včas, ovšem chybí zde podklady a uváděně přílohy.“ Vyhnete se tak zbytečným polemikám a diskusím o tom, o čem je vlastně řeč a vyhnete se celé řadě výmluv a vysvětlování. Připravte se. Začínejte s fakty, daty, čísly či faktickým popisem toho, co se skutečně stalo.
 3. Převezměte odpovědnost, mluvte za sebe: Karle, slyšel jsem vás právě, jak jste mluvil s někým do telefonu. Slova jako „dnes není úřední den, takže se vám nemohu věnovat“ nebo „najděte si to sama“ a „přečtěte si zákon“ bych nerad někdy v budoucnosti ve vztahu k občanovi slyšel.“Nebudete tak muset čelit tomu, že kolega začne pátrat po „pachateli“ a nebude mít potřebu se někomu něco oplácet.
 4. Nesrovnávejte kolegu, jeho práci s ostatními: „Jakmile vy připravujete zprávu, zapomínáte zohledňovat všechny vstupy, podklady. To když to dělá Karel, tak je vše jak má být, z něj si berte příklad.“ Tímto zpravidla docílíme toho, že Karel se stane terčem posměchu („takový váš favorit“). A místo toho, aby se dotyčný pracovník poučil od Karla, jak připravovat zprávu, přizpůsobí Karel svoji kvalitu jemu. Vždyť přece chce vycházet s lidmi, se kterými je každý den.  Stejně tak nedopusťte, aby když někoho hodnotíte, odbíhal k hodnocení svých kolegů: „jo ale on Karel taky ve všem není tak důsledný.“
 5. Chtějte po lidech jen to, co je v jejich silách změnit, ovlivnit: „Zjistil, jsem si, že vám hodně času bere kouření a pak nestíháte práci na projektu. Všechno by vyřešilo, kdybyste s tím přestal.“ Takový úkol je pro mnohé kuřáky nepřijatelný a nereálný. Mnohem užitečnější je řešit situaci, kdy „hoří termíny“ efektivnějším způsobem:„Takže termíny projektu se posouvají, jak vidím. Rád bych, aby se to změnilo, tedy aby tato část projektu byla uzavřena v dohodnutém termínu. Předložte mi řešení, prosím.“
 6. Zpětnou vazbu zakončete konkrétní „dohodou“ o tom, co se má (u)dělat teď.
 7. Nespojujte ji s trestem, či s finančním ohodnocením. V první řadě jde o zlepšení, učení se, nikoli o trest. To, že mnohdy trestáme příliš často za něco, co se nám nelíbí, aniž jsme na to dopředu upozornili, vysvětlili způsobuje, že své chyby bráníme a hlavně, že je skrýváme.
 8. Nezneužívejte kritiku k vlastnímu odreagování se: „Teď od šéfa, nedovedete si představit, co jsem si vyslechl. Jste skutečně neschopný člověk.“ Dopřejte si čas, abyste dokázali strávit to, co vás rozčílilo a pak podejte kritiku s chladnou hlavou, v klidu. Bude mít daleko větší účinek na odstranění příčin vašeho rozčilení.
 9. Kritiku podávejte s adekvátním výrazem ve tváři.Zachovávejte si vždy klidný, ale důrazný tón. Není potřeba zvyšovat hlas a už vůbec na křičet. Stejně tak úsměv či zlehčování situace, ironie  nejsou na místě:„mám jen takovou maličkost ani si nesedejte“
 10. Nechte kritizovaného vyjádřit se. Obava z toho, že náš pohled na skutečnost nebude druhým přijat, často vede k tomu, že se snažíme všemožně mu to zamezit. Mnohdy tím, že ke kritice nesebereme odvahu vůbec. Raději to, s čím nejsme spokojeni předěláváme sami. Často to řešíme i tím, že čekáme na vhodný, okamžik. Ovšem mnohdy tak dlouho, že už kritizovaný jen těžko hledá v paměti to, o co tenkrát vlastně šlo. Někdy sebereme odvahu k vyjádření, ale ne k diskusi „jen vám říkám, co se mi nelíbí, tak o tom přemýšlejte a něco s tím udělejte a teď jděte.“  Ovšem bez diskuse, uvědomění si pracovníka, co se stalo, co a proč se má změnit se nápravy také jen těžko dočkáme.
 11. Všechny výše zmíněné body podpoří závěrečné pravidlo: volte raději rozhovor mezi čtyřma očima. Mnohým z nás záleží na dobrém mínění ostatních. Pak neřešíme změnu ve své práci, či pracovním chování, ale to, kdo to slyší a co si pomyslí…
Comments are closed.