KLÍČE K MANIPULACI

KLÍČE K MANIPULACI

posted in: BLOG | 0

Jak rozpoznávat skryté úmysly? Manipulativní jednání?

Začněme tedy třeba od slov. Když chceme o něčem mluvit, zpočátku máme jen mlhavou představu o tom, jaká slova použijeme. Následně je shromažďujeme a vybíráme podle svých vlastních podvědomých pravidel. Jestli svými názory, postoji a slovy oslovíme druhé záleží na tom, jak podobný máme způsob myšlení. Tedy, zda se na svět díváme podobnýma očima jako naši posluchači:

  • „Když jsem jako manažerka přesvědčena, že jen naštvaní lidé jsou výkonní. Budu vytvářet svým jednáním a chováním tuto realitu.“
  • „Když budu přesvědčená o tom, že abych byla respektovaná, musím na vše mít odpověď a poslední slovo v každé situaci. Budu utvářet tuto realitu“

Slova, kterými se vyjadřujeme, jsou mnohdy velmi nepřesná. Daleko přesnější je energie, melodie, se kterou je užíváme. Náš vnitřní záměr, sdělení se mnohdy změní k nepoznání. Prosejeme ho mnoha síty a filtry. Destilujeme ho stejně jako připravujeme slivovici.

Mažeme. Zkreslujeme. Zobecňujeme.

Co s vámi udělá takováto zpráva od šéfa obchodní skupiny

„Dostal jsem dnes ráno informaci, která mě na 3 hodiny vyřadila z provozu (tohle jsem opravdu nečekal). Nemohu ji ignorovat. Je potřeba konat, protože potřebujeme skupinu stabilizovat pro ty, kteří jsou rozhodnuti opravdu pracovat s klienty (přehled obchodních výsledků jednotlivců). Každý musí dělat svojí práci s maximálním vědomím a plnou zodpovědností za celek a za sebe. Udělejte s tím něco!“

Jak se cítíte v kůži účastníka sdělení? Když jsem to slyšela, byla jsem na rozpacích. Ve skupině zavládl šum, bylo patrné poposedání, obchodníci klopily oči. Řešení je vlastně jednoduché. Zeptat se na to, co zůstává skryté, nejasné. Ovšem odvaha je k tomuto kroku nezbytná:

  • O jakou informaci přesně šlo? Co přesně je na ní pro nás jako skupinu nebezpečného? Čím je tak důležitá?
  • Co přesně máme dělat? Jak máme postupovat?
  • Co přesně znamená stabilizovat skupinu? Co už stabilizováno je? Co přesně bude jinak až skupina bude stabilizovaná? Na čem to poznáme?
  • Kdo a kde už pracuje s maximálním vědomím a plnou odpovědností?

Když beru v úvahu, kolik dat se ztratí v procesu tvoření sdělení. Překvapuje mne, jak si vůbec můžeme být jisti tím, že dokážeme pochopit jeden druhého? Naštěstí máme možnost klást otázky, být zvědaví, abychom si vyjasnili to, co pro podporu jeden od druhého potřebujeme.

Při dotazování se povzneste nad pocit, že můžete působit dojmem nejhloupějšího člověka v místnosti. Jack Weich
Comments are closed.