DOBRODRUŽSTVÍ NALÉZÁNÍ TALENTŮ

DOBRODRUŽSTVÍ NALÉZÁNÍ TALENTŮ

posted in: BLOG | 0
„Jsem přesvědčená, že máme v sobě spoustu talentů, které nás mohou přivést k úspěchům a také naplnit radostí.
Stačí se na chvilku zastavit a podívat se do sebe.“

OBJEVOVÁNÍ TALENTŮ V SOBĚ

Pro to ovšem musíte žít a pracovat chytřeji, opravdověji, nemrhat časem. Čas je váš největší kapitál. A také váš rozum, který je nástrojem jeho využití. Začněte tím, že objevíte své vlastní talenty.

  • Pokud máte potěšení ze samotné práce, z toho, že přinášíte zákazníkům prospěch a že to děláte dobře, pak patříte mezi 20 % těch, kteří realizují své talenty (podle výzkumů Gallup Institute na dvou milionech lidí ve všech světadílech). Jste tedy šťastný člověk. Práce vás těší, pravděpodobně žijete v pohodě, máte přátele, lidé vás většinou mají rádi.
  • Pokud vás samotná práce netěší, nemáte z ní dobrý pocit, intuitivně cítíte, že vám cosi uniká – pak pravděpodobně patříte mezi zbylých 80 % a neděláte to, na co máte talenty. Pracujete proto, že potřebujete vydělat peníze, a platíte za to cenou vlastní námahy, nepříjemných pocitů a nudy.

Co s tím?

Vzpomeňte si na dobu mládí, na čas malin nezralých. Co jste dělali rádi? Co vás vzrušovalo, čím jste se tehdy chtěli stát? O čem jste snili? I když vaše sny nebyly možná reálné, přemýšlejte o činnosti, která vás tehdy lákala a dodnes přitahuje. Zkuste se vrátit ke kořenům…

Možná že jste chtěl/a být cestovatelem – proč, co bylo oním lákadlem? Poznávání nových věcí? Touha po dobrodružství? Vzrušení z neznáma? Možná jste chtěl především opustit místo, kde jste žil. Začít jinde a znova, dokázat si, že překážky zvládnete?

Pak jste zřejmě vystudovali něco „praktického“ a nastoupili do zaměstnání. Přizpůsobili jste se požadavkům a začali vykonávat práci, která nebyla dobrodružná ani vzrušující. Z hlediska společenského statusu, odborného uznání i rodinného života jste obstáli, vydělávali slušné peníze. Ovšem peníze jsou jen vnějším znakem úspěšnosti, nejsou obvykle zdrojem radosti ze života.

Vraťte se do vzpomínek a přehrajte si v duchu postupně všechny situace, kdy jste toužili něco dělat, něčím se stát. A stejně pozorně si přehrajte v paměti situace, kdy jste něco – cokoliv, dělali a byli tím zaujati tak, že jste ztratili pojem o čase. Vzpomeňte si, co jste se učili rychle a snadno – analýzou všech těchto situací můžete postupně pochopit, kde jsou vaše talenty.

Budete-li hledat usilovně a vícekrát, najdete svůj poklad talentů, své perly.

NALÉZÁNÍ TALENTŮ JE SKUTEČNÉ DOBRODRUŽSTVÍ

Když člověk dělá činnost, která je v souladu s jeho talenty,
pracuje snadno, necítí to jako břímě nebo nutnost
.“

Bývá to přirovnáváno k jízdě po čtyřproudové dálnici, která je snadná a může být rychlá a pohodlná. Pokud děláte to, nač talenty nemáte, podobá se to jízdě po neupravených místních silničkách. Do cíle dojedete oběma způsoby, ale s rozdílem vynaložené námahy, času a nepohodlí.

Talentů je celá řada. Každý z nás má nadání něco dělat velmi dobře, pravděpodobně lépe než kdokoliv jiný. Ještě důležitější ale je, že tato práce přináší jednotlivci radost a uspokojení. Ale pozor: ne výsledky práce, ale samotná činnost.

Jako příklad lze uvést třeba talent být dobrou ošetřovatelkou v nemocnici. Je to komplexní talent, skládající se ze schopnosti empatie, sociálního cítění i touhy a schopnosti měnit stav pacientů k lepšímu. Jak najít takový talent? Může vzejít ze zájmů dívenky, která od dětství pečuje o poraněná zvířátka…

Vraťme se k touze po cestování a dobrodružství. Jaké talenty by se mohly skrývat zde? Pravděpodobně touha po poznání. Dále i talent naplánovat a řídit své počínání, vymyslet projekt (cesty), zorganizovat potřebné vybavení, sehnat peníze. Prožít dobrodružství z neznámého, dokázat řešit nové problémy za pochodu. Pokud někdo měl tyto sny a zkoumání nových problémů vnímá jako výzvy a má potěšení z jejich řešení (samotného řešení), pak jde pravděpodobně o talent manažera krizových situací.

VYTVÁŘEJTE PEVNÉ VZTAHY

Bez přátel, spojenců a spřízněných duší to nepůjde. Potřebujeme bez rozpaků mluvit o své nespokojenosti, případně o neúspěšnosti. Pomohou nám v hledání možných východisek. Nejlépe tak, že s nimi budeme hledat cesty ze současného stavu. Nebudeme muset překonávat stud při debatě o svých talentech (o kterých pochybujeme či je nedokážeme ani pojmenovat). Pokud takové přátele nemáte, využijte možnosti mluvit s dobrým koučem, který vás podpoří a pomůže vám. Pro mne jím byla kdysi PhDr. Štěpánka Čápová. Báječná a všestranná ženská, která uměla říkat i nepříjemné věci s laskavostí. Moje mentorka a také dlouholetá kamarádka. Mnohé jsem se od ní naučila. Mnohé její myšlenky také najdete v tomto článku. Děkuji, Štěpánko.

Potřebujeme si vyzkoušet na jiných lidech, jestli jdeme nadějnou cestou.

Zeptejte se sami sebe, „proč pracujete“. Jistě, potřebujete vydělat peníze. Určitě také chcete vidět výsledek své práce. Také chceme získat uznání, ocenění a pochvalu za vykonanou práci. Ta ale závisí na jiných, většinou nemáme přímý a reálný vliv na její dosažení. Uvidět materializovaný výsledek práce (postavený dům, namalovaný obraz) se však podaří jen některým z vás. Specializace a dělba práce nás oddělila od výsledku – zřejmého smyslu práce. Potřebujeme tedy chápat i „neviditelný“ výsledek práce.

Váš životní cíl vám poslouží jako mapa, která vám ukazuje,
kam chcete dojít.

MÍT SVÉ ŽIVOTNÍ CÍLE

Být šťastný stále je nemožné, střídání citů je normální reakce na změny prostředí – vnějšího i vnitřního. Prožívání můžete chápat jako sled pocitů štěstí a zklamání, pocitů uznání a neuznanosti, pocitů úspěchu a neúspěšnosti, pocitů euforie a deprese, pocitů naděje a strachu z budoucnosti a jiných dalších, které všichni známe. Ovšem základní ladění, kotva citů, ke které se vracíme, může být radost a spokojenost nebo zklamání a úzkost.

Jistým, na okolí nezávislým zdrojem může být potěšení z činnosti a radost z toho, že se nám práce daří. Je ovšem také třeba zmínit, že toto nevypovídá nic o objektivním významu a důsledku činnosti. Může jít i o činnost neužitečnou, nezpeněžitelnou, která má význam jen pro toho, kdo ji vykonává. Např. koníčky – malování obrazů člověkem, který nemá ani větší talent ani dovednosti. Nezíská uznání, ale prožívá potěšení z činnosti. Pravděpodobně má nějaký výtvarný talent, možná obecně tvůrčí talent.

„Až objevíte své talenty – bývá jich víc než jeden – zkuste chvíli dělat něco,
kde by se mohly projevit. I když to zatím neumíte.“

Pokud talent máte, poznáte to tak, že se učíte velmi rychle a snadno.

Sám talent k úspěchu nestačí. Aby mohl být uplatněn, je třeba ho doplnit znalostmi – ty je možné se naučit, dovednostmi – ty se získávají praktickou činností, potvrzují jej zkušenosti.

Dovednosti v oboru talentu se naučíte obvykle snadno a lehce. Znalosti získáte rychle proto, že vás to bude bavit a vzrušovat. Ovšem před vámi leží rozhodnutí, zda si budete dopřávat využití talentů v rovině amatérské zábavy, nebo zda chcete změnit svou profesi.

Dělejte to, co děláte rádi – aspoň chvíli. Poznáte radost z činnosti.

ZMĚŇTE ŽIVOTNÍ STYL

Jestliže pracujete a žijete bez radosti, bez vzrušení nebo nudně, změňte svůj styl. Zamyslete se jestli vypadáte svěže (bez ohledu na věk), moderně, zda aspoň občas chodíte do divadla, do kina, na koncerty atd. Podívejte se do zrcadla a zamyslete se jestli byste mohli vypadat lépe. Jste atraktivní? Můžete si vybrat, jestli budete pokračovat v zaběhnuté rutině, nebo zda se sebou uděláte něco také zřejmého napohled.

U zrcadla se zamyslete, jak byste mohli vypadat lépe, moderněji. Není třeba měnit celý šatník, stačí třeba jen košile místo trička, nebo nová vázanka.

Podstatnou změnu můžete vyvolat tím, že budete pravidelně cvičit. I když to ze začátku není příjemné, zanedlouho se budete cítit lépe, vypadat svěžeji, zvýší se vaše sebevědomí. Potřebujete posílit své ego. Fyzický stav velmi ovlivňuje správnou podobu ega.

Dopřejte si radost z vlastního zlepšení.

Dopřejte si radost z vlastního zlepšení.

MLUVTE SÁM/SAMA SE SEBOU

Nejde o samomluvu, ale o vnitřní diskusi. Japonci dosáhli vysoké výkonnosti a bezchybnosti tím, že se naučili řešit problémy systémem pětkrát proč. Pokud se tedy sami sebe zeptáte, proč vlastně děláte to, co děláte, a až si odpovíte, znovu se zeptáte, proč toto chcete, zachráníte se před neuváženým jednáním na základě citových popudů. Bezprostřední reakce na nepříjemný podnět může být přehnaná nebo jen obranná nebo útočná. Přitom neřeší situaci.

V duchu si obvykle dokážete ujasnit, v čem je váš problém, co vás trápí, co byste chtěli, čeho se bojíte. Známe to všichni. Ale velice často tyto myšlenky vytěsňujeme z vědomí, zaháníme je. Za chvíli se zase vrátí. Pokud je pomocí vnitřního dialogu sama se sebou nevyřešíme do podoby: „vím, proč to je tak,“ a nerozhodneme se s tím něco udělat, pronásledují nás dlouho. Vnitřní diskuse sama se sebou umožní zapojit do řešení vaše talenty, hodnoty, přání. Nevyhýbejte se jí. Přinese vám klid, vyrovnanost v duši a novou chuť do života.

Pohled do tváře vlastních úzkostí a zklamání je pomáhá překonat.

KDO VÁM S TÍM VŠÍM MŮŽE POMOCI?

Rozvoj talentů do podoby silných stránek je proces, jehož urychlení a upevnění je snadnější s pomocí kouče. Koučování žádný talent nevytvoří, talent je neuropsychicky determinovaný vzorec myšlení, cítění, chování a počínání, je vrozený. Z několika talentů, které každý má, jejich vzájemným působením vzniká predispozice pro jednání, které, pokud je doplněno znalostmi a dovednostmi, vede k úspěchům. Práce kouče spočívá v nalezení takového vzorce talentů, který může nejsnadněji vést k vytvoření silných stránek. Vytvoření silné stránky znamená nalezení silných talentů a volbu činnosti, kde mohou být tyto talenty uplatněny a které povedou k úspěchu. Další postup vede k doplnění adekvátními znalostmi a dovednostmi.

Kouč může dodat povzbuzení a být průvodcem v tomto procesu.

Talenty jsou jako Golem, stačí jen objevit šém
a probudit tohoto spícího obra v sobě.“

Inspirováno: PhDr. Štěpánkou Čápovou, vzpomínkou na spolupráci s ní a především na ni jako na člověka, kamarádku, mentorku a skvělou psycholožku, konzultantku.

 

Comments are closed.