Co o nás říkají barvy – Fialová

Co o nás říkají barvy – Fialová

posted in: BLOG | 0

První stupeň bytí = Fialový životní styl „magický“

Základem je víra (nikoliv náboženství) v to, že je něco většího než já (Universum, duch, anděl, příroda aj.). Přesvědčení, že jsem součástí celku a pod ochranou. Pokud budu žít v souladu s principy, budu v bezpečí, bude o mne postaráno. Člověk vnímá své kořeny, předky a čerpá z nich inspiraci, sílu, má je v úctě. Má místo kam patří – rodina, uvědomuje si, že je její součástí a stará se o ní. Čerpá z ní sílu, energii…

Součástí jeho života bývají kouzelné předměty, vzpomínky, rituály, důležitá (až posvátná) místa. Tento životní styl bývá plný mystiky, tajemství mnohdy i pověr. Je spojován s intuicí.

Často můžeme slyšet:

„Snaž se, abys nerozzlobil (duchy svých předků).“

„To mi nosí štěstí…“

„To u nás není/je zvykem…“

„To je práce jen pro ženy/pro muže…“

„Jistota je jistota“

Uvíznutí v tomto životním stylu: na rigiditu může poukazovat únik z reality. Pak této osobě chybí spojení se zemí a někdy i vůle vypořádat se s materiálními věcmi a s každodenní realitou tohoto pozemského života. Může se domnívat, že návštěva kartářky, modlitba aj. vše vyřeší a ona zůstává v pasivitě.

Jak je vám blízký tento životní styl?

Minimálně 1 až 10 Žiji to (Maximálně)

Comments are closed.