Co o nás říkají barvy – Červená

Co o nás říkají barvy – Červená

posted in: BLOG | 0

První stupeň bytí = Červený životní styl „impulsivní“

Červená barva přináší akci, velkou aktivitu, činnost. Bez akce, agresivity by žádný tvor v přírodě nepřežil. Posiluje v nás akceschopnost a mnohdy oslabuje nechuť k nic dělání, zahálce.

Červená přináší víru ve vlastní životní sílu, v sebe, pocit vlastní hodnoty a sebedůvěry ve vlastní talenty a schopnosti. Posiluje touhu po dobrodružství („něco dokázat, prožít“).

Ukazuje cestu od lásky až po hněv či agresi. Jsou s ní spojovány velké emoce: vztek, zloba, boj. Provokace „ukaž svoji sílu“.

Od lidí žijících červený životní styl můžeme očekávat kritiku, opozici, připravenost k boji slovnímu i jinému. Jsou přece v nejlepší formě, uprostřed plné činorodosti působí vyrovnaní sami se sebou a mají dostatek odvahy to ukázat.

Často můžeme slyšet:

„To dáš…nejsi přece srab“

„Silnější přežívá.“

„Já určuji pravidla.“

„Potřebuji k sobě pořádný chlapy ne baby.“

Uvíznutí v červené znamená často posilování vlastní moci nad druhými, okolím. Zvyšuje kontrolu, určuje pravidla hry, trestá a odměňuje. Neochuť se přizpůsobovat a fungovat v mantinelech společnosti. Zaměřuje se na sebe, své potřeby bez ohledů na druhé, velký tlak, aby dosáhla svého (pracuje často se strachem, zlostí).


Jak je vám blízký tento životní styl?

Minimálně 1 až 10 Žiji to (Maximálně)

Comments are closed.