Co o nás říkají barvy – Béžová

Co o nás říkají barvy – Béžová

posted in: BLOG | 0

Společně se kolegou Zdeňkem Štěpánkem organizujeme semináře, pracovní dílny Spirálové dynamiky, více zde: http://www.koucinkakademie.cz/workshopDetail.yhtml?id=29.

Přijíždějí na ně lidé z firem bavit se, smát se, oddechovat a také se o sobě něco dozvědět, efektivněji spolupracovat, řešit nedorozumění, naučit se čerpat energii ze svých zdrojů aj. Experimentujeme sami se sebou, poznáváme svoje životní styly myšlení, cítění, své strategie, žijeme Spirálovou dynamikou, kterou charakterizují barvy.

 

První stupeň bytí = Béžový životní styl „o přežití“

 

Není nic důležitějšího než přežití. Přežití mě jako jedince. Všechno, co činím, je vedeno jednou jedinou prioritou. Zajistit si potravu, pití a teplo.

Důležitým prvkem je bezpečí. Řídí se instinkty umožňující přežití. Jedinec nepřemýšlí příliš o sobě, není si vědom své strategie, žije ze dne na den. Přítomným okamžikem. Reaguje pouze, když je donucen (zima, hlad, strach).

Béžové barvě jsou přisuzovány vlastnosti jako tělová smyslnost, vysoká potřeba jistoty, touha „zapustit kořeny“, tendence vyhýbat se situacím, které způsobují nepohodu.

 

Často můžeme slyšet:

 

„Žiji pro to, abych si zajistil obživu.“

Dělám jen to, co musím, abych přežil.“


Jak je vám blízký tento životní styl?

Minimálně 1 až 10 Žiji to (Maximálně)

Těším se na Vaše reakce.

Comments are closed.