Co a náš říkají barvy – Tyrkysová a korálová

Co a náš říkají barvy – Tyrkysová a korálová

posted in: BLOG | 0

Druhý stupeň bytí = Tyrkysový životní styl „holistický“

Tento životní styl klade důraz na propojenost všeho se vším: jednotlivce se světem, světovými událostmi, Země s Vesmírem, těla s duší a s duchem.

Dříve než začne jednat „zastaví se, nadechne a vydechne“. Spiritualita, meditace se stávají součástí běžného dne.

Klade se důraz na zkušenost, prožitek, přítomný okamžik, propojení se se sebou s celkem. Zaměřuje se na celek, planetu, odmítá války, chudobu, politický útlak.

Často můžeme slyšet:

„Vše souvisí se vším?“

„Být lepšími znamená zlepšovat svět.“

Druhý stupeň bytí = Korálový životní styl

Korálová
 barva je symbolem Bohatství, důstojnosti, hodnosti a (královského) původu. Představuje moudrost a spiritualitu. Tím, že se v přírodě moc nevyskytuje, spojuje se s exotičností či nadpřirozeností.

Tento životní styl je zatím málo prozkoumaný, probádaný a tedy málo popsaný. Korálové děti se nyní rodí. Pro mne tento styl symbolizuje Dalajláma.

„Povahy lidí jsou pestré jak rozkvetlá louka a ti nejčistší září barvami duhy.“

 

 

Comments are closed.